SVATOVÁCLAVSKÉ KOULENÍ 2014 - 27. září 2014

14.08.2014 11:57
Pozvánka na turnaj v UPRAVENÉM PETANQUE.                                              

Vážení příznivci a hráči petanque,

DC Mezihoří Vás zve na další letošní turnaj pro veřejnost

           SVATOVÁCLAVSKÉ  KOULENÍ 2014

Koná se v sobotu dne 27. září 2014 na hřišti v Mezihoří.

Je to turnaj dvojic a zúčastnit se může kdokoliv.

Zápis od 08:30 do 08:55 hodin. Začátek v 9:00 hodin

Ředitel turnaje: Patrik Perner. Hlavní rozhodčí: Mirek Zvára

Pomocní rozhodčí: budou určení dodatečně dle počtu účastníků turnaje

PODMÍNKY:

Doba trvání je dopoledne, předpokládaný konec asi ve 13 hodin

Systém: skupiny každý s každým, pavouk, kompletní dohrávka až do konce pořadí.

Startovné: 50 Kč/dospělí, 30 Kč/děti (Startovné bude vybíráno při prezentaci)

POVINNOSTI HRÁČŮ: řídit se pravidly fair play, dbát pokynů organizátorů

Hráči hrají na vlastní nebezpečí!

CENY: diplomy, medaile, putovní pohár

PŘIHLÁŠKY: do 20.září, případně v den konání turnaje na hřišti v Mezihoří.

Zájemci mohou volat, psát - buď na mobil nebo e-mail:
Patrika Pernera a Mirka Zváry 777 128 550, patrik.perner@seznam.cz, zvaramirek@seznam.cz

S sebou vezměte vhodné oblečení, dobrou náladu a hlavně dobré náčiní

Povoleny homologované i rekreační/tréninkové koule, nikoliv ale plastové!

Těší se na vás celý Darts Club Mezihoří /www.dcmezihori.webnode.cz/ a organizátor Patrik Perner

Klub není členem žádné petanque organizace, hrajeme pouze pro radost a potěšení ze hry !